Saturday, July 14, 2012

ಪರಿಚಯಗೆಳೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರೆಗಾರ್ ನ ಪರಿಚಯ,
ಡೆಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವಿನಿಮಯ,
ತಿಳಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಯ ವಿಷಯ,
ಈ ಕಾಲದಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇವನಷ್ಟು ವಿನಯ !!

ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನಂದು ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ,
ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರವ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ,
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರುಳ ಕುಡಿ,
ಕಟ್ಟುವಿರಿ ನೀವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡದ ಗುಡಿ !!

ಸದಾ ಗುರುಹಿರಿಯರ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನೀವಾಗಿರುವಿರಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ,
ಸದ್ಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ,
ಉದ್ಯೋಗದಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ, ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಗುತಿದೆ ನಿರಂತರ,
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ದ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕಂಕಣ ಬದ್ದ !!

No comments:

Post a Comment