Wednesday, July 4, 2012

ನಾರಿ

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮದನಾರಿ.
ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಪ್ರತಿಸಾರಿ..
ಮರೆಯಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಓ ನನ್ನ ಪೋರಿ...
ಬರೆದಿರುವೆನು ನಿನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ....

ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ ನಿನ್ನ ಮೈಸಿರಿ.
... ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಮಲಗುವೆನು ಸಾರಿ..
ಮುದ್ದಾಡುವೆ ನಿದ್ದೆಯಲಿ ಓ ನನ್ನ ಚಕೋರಿ...
ಪಿಸುಮಾತಲಿ ಹೇಳುವೆನು ರಾಜರಾಣಿ ಸ್ಟೋರಿ....

ಹೋಗುವೆ ನಾನಿನ್ನು ಚಿತ್ತಚೋರಿ.
ಮುಂದೆಂದೂ ಸಿಗದಿರುವೆ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ ಸಾರಿ..
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಕವಾಗಿರು ಓ ನನ್ನ ಮನಸಿರಿ...
ಮನತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು,ನಿನ್ನಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ...

:- Sridhar Aithal D

No comments:

Post a Comment