Friday, April 19, 2013

ಧನ

ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಲು ನಿದಾನ
ವ್ಯಯವಾಗುವುದು ನೀ ಧನ
ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಎಂದೂ ನೀ ದಾನ
ಬಹುಬೇಗ ಆಗುವುದು ನಿಧನ

Tuesday, April 9, 2013

ಉಗಾದಿ

ಯುಗಾದಿ ಅನ್ನಲೋ ಉಗಾದಿ ಎನ್ನಲೋ
ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಬುನಾದಿ ಎಂತಲೋ  !!

ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ
ಬೇವಿನ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ
ಬೆಲ್ಲದ ನಲಿವು ಇರಲಿ ಚಿರಕಾಲ
ಹಾರೈಸುವುದು ಈ ಪರ್ವಕಾಲ !!

ಕಳೆದ ನಂದನದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು
ಬರುವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು
ವೃದ್ಧಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಯುಸ್ಸು
ಸರ್ವರಿಗೊ ಉಗಾದಿಯ 'ವಿಶ್'ಸ್ಸು !!!

ಯುಗಾದಿ ಅನ್ನಲೋ ಉಗಾದಿ ಎನ್ನಲೋ
ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಬುನಾದಿ ಎಂತಲೋ  !!