Tuesday, August 28, 2012

ಸದಾ

ಕನಸುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ
ಆಸೆಗಳು ಆಗಸದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನಸುಗಳು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸದಾ ಸುತ್ತಲಿ ಉಪಗ್ರಹದಂತೆ !
ಸಂತೋಷವು ಹೀಗೆ ಉಕ್ಕುತಲಿರಲಿ 
ಅಳುವು ಸುಳಿಯದಂತಾಗಲಿ 
ದಿನಗಳು ಉರುಳುತ್ತಲೇ ಬರಲಿ
ಬದುಕುವ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯಂತೆ !!

 

No comments:

Post a Comment