Monday, May 14, 2012

ಶೃಂಗಾರ

ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಸಿಂಗರಿಸಿ..

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಅನುಸರಿಸಿ..!

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಹೆಸರಿಸಿ..

ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಆಗುವೆ ನೀ ಯನ್ನ ಪಟ್ಟದರಸಿ...!!

No comments:

Post a Comment