Monday, May 14, 2012

Below 4 lines,, means a lot...

ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು,

ಇಂದು ಹೇಳ್ತಿನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು,

ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿನಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಾನು,

ಬಂದೆ ಬರ್ತೀಯ ನನ್ನವಳು ನೀನು.!!!

No comments:

Post a Comment