Wednesday, February 20, 2013

ವರ್ಣಿಸಲುನಾನಿಂದು  ಕಂಡ ಸುಖ
ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವೆಂದು ಬಾವಿಸಿರಲು
ನನ್ನಾಕೆ ಬಂದ್ ಅರುಹಿದಳದುವೆ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು !

ನಾನಿಂದು ಕೊಂಡ ಘಟ
ತುಂಬಾ ಸುಂದರವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲು
ನನ್ನೆದುರೇ ಪುಡಿಯಾಗಿದದುವೆ ಮೋಸವೆಂದು !

ನಾನಿಂದು ಉಂಡ ಊಟ
ಭೂರಿ ಭೋಜನವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲು
ನನ್ ಉದರ ಕೂಗಿಹುದದುವೆ ಅಜೀರ್ಣವೆಂದು !

ನಾನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಂದು
ಹಿಡಿಯ ಹೋದಾಗ ನೆನಪಿಸಿದಳು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರುದಿನವದುವೆ ಮಡಿಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದು !!

No comments:

Post a Comment