Tuesday, December 4, 2012

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಗವೊಂದು ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಣಿಪುದು ನೋಡಿರ
ಮಗುತಾನು ಬದಲಾಗಿಪುದು ವೇಷಭೂಷಣದಲಿ
ನಡುನಡುವೆ ಸುಳಿದಾಡುವ ಆಂಗ್ಲಪದ ಪುಂಜದಲಿ
ಹೆತ್ತವರ ದೂರಮಾಡಲು ಹೇಸದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲಿ !

ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಂಬಲಾರದ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಾಗುತಿಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ತುಂಬಾ ವಾಸ್ತು ಲಾಂಛನ
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ !

ದೇವರಿಗೂ ಸಿಗದಾಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯ ಜಾಗ
ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ತೆ
ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹಿತ್ತಲು ಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ !

ಸದಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುವ ಜೀವನ ಪಂಜರವಿದು ಕಾಣ
ಅನುಕಂಪ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತಿಳಿಯದ ಮನುಜ ಗಣ
ಕಾಂಚಾಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತಿದೆ ಮೌಲ್ಯದ ಗುಣ
ಏಂದು ಬದಲಾಗುವುದೋ ಈ ಭಾರತೀಯನ ಮನ !!

No comments:

Post a Comment