Friday, June 29, 2012

ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪೈಪೋಟಿ

----------- ನಾನ ಇಲ್ಲ ನೀನಾ ??? -------------

ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಂದರೆ ನೀನು ಅಪ್ರತಿಮೆ
ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಕನಾದರೆ ನೀನು ಅಪರಿಚಿತೆ
ನಾನು ಮಾರೀಚನಾದರೆ ನೀನು ಮರೀಚಿಕೆ
ನಾನು ನರನಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ನರನಾಡಿ !!

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಿತವಾದರೆ ನಿನ್ನದು ಹಿತ
ನಾನು ಚಂಚಲನಾದರೆ ನೀನು ನಿಶ್ಚಲ
ನಂದು ಜಯವದರೆ ನಿನ್ನದೇ ವಿಜಯ
... ನಾನು ಅನುಭವಿಯಾದರೆ ನೀನೇ ಫಲಾನುಭವಿ !!!

ನಾನು ನೂರಾದರೆ ನೀನು ನೂರಾರು
ನಾನು ನಾನದಾರೆ ನೀನು ನೀನೆ
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನನೊಂದು
ಒಂದಾಗೊಣವೇ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾನು ನೀನು !!!!

No comments:

Post a Comment