Monday, June 9, 2014

ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ

ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯ ಸಹವಾಸವಿರಲು
ಸಹಿಸುವೇನು ದೇಹದ ಉಪವಾಸ  !!

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಣಬಡಿಸುತ
ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು
ಚಿಂತಿಸಲು ವಿಷಯವೇ ಸಿಗದಾಗಿದೆ !!

ನೀ ಮಮತೆಯ ಪಸರಿಸುತ
ಮನೆಯಲಿ ನಗುತಿರಲು
ಮನಕೆ ಬೇರೇನೂ ಬೇಡವಾಗುತಿದೆ ..!!

ನೀ ಸಹನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹರಿಸುತಿರಲು
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ತುಂಬಲಿದೆ !!

ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯ ಸಹವಾಸವಿರಲು
ಸಹಿಸುವೇನು ದೇಹದ ಉಪವಾಸ ....

1 comment:

  1. ಈ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ.

    ReplyDelete