Tuesday, November 3, 2015

ಇದು ಭಾಗ್ಯ

ಇದು ಭಾಗ್ಯ,
 ಇದು ಭಾಗ್ಯ
 ಇದು ಭಾಗ್ಯ ನಮದು !!  

ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣ
ಕಾಣದ "ಕೈ"ಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಹಗರಣ
ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಮರಣ
ಕಳ್ಳ ಕಾಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯ ಆಭರಣ !

ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತರಿಗೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ
ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನಿಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ
ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಭಾಗ್ಯ
ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಭಾಗ್ಯ !

No comments:

Post a Comment