Tuesday, November 20, 2012

ನೋವು

ಕಾದಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗದುವೆ
ಕೊಡಬಾರದ ನೋವು
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಾಡುವುದು 
ಅಪವಾದದ ಕಾವು !!

ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಳಲಾರದ 
ಅಪಸ್ವರದ ಬೇನೆ
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕೆ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆ !!

ಯೋಚನೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದದು
ನೋವಿನ ಧ್ವನಿ  
ನಿರಂತರ ಸುಳಿದಾಡುತಿದೆ ಮೌನದ 
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ !!

ನಿಷ್ಠೂರದ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯದುವೆ 
ಸದಾ ನನ್ನ ಸುತ್ತಾ
ಇನ್ನಾದರೂ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದೂ
ಸಿಗದ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಾ !!

No comments:

Post a Comment